Henriette Ecuador

Henriette
Ecuador

2012 – “Livet her i Quito er, paa trods af en dagligdag med nogenlunde de samme rutiner som i Danmark, helt anderledes. Baade mentalt lever jeg i en helt anden verden, men ogsaa praktisk. Livsstilen, mentaliteten og ikke mindst miljoet og omstaendighederne er langt fra det velkendte. Jeg er efterhaanden ved at komme godt ind under huden paa ecuadorianerne og foeler nu, at jeg kender Ecuador mere end bare toppen af isbjerget.”

Read the blog (DK)Want to volunteer abroad? Read more on our main website: www.icye.dk/rejs-med-dansk-icye/